Informace pro rodiče

Provoz MŠ začíná od 6:30 ve třídě Sluníček, kde si děti paní učitelky převedou do ostatních kmenových tříd v 7:15 hodin. Nová třída Rybiček zahajuje provoz od 6:30 - 16:00 hodin. Prosíme rodiče, aby v den příchodu do MŠ donesli dětem svůj hrníček na pití, kapesníčky, pastu, kartáček na zuby, kelímek a pyžamo.

Těšíme se.       

Motto: "Když vidím dítě, zmocňují se mě dva pocity - něha k tomu, jaké je dnes a úcta k tomu, jaké bude, až vyroste" (Louis Pasteur)

Vize: Rozvoj osobnosti samostatného, zdravě sebevědomého a tvůrčího jedince. Položení základů celoživotního vzdělávání.

Cíl: V radostné a zpěvné atmosféře v dětech probouzet aktivní zájem a chuť dívat se kolem sebe, přirozenou cestou je vést k novým poznatkům a objevům, k životní pohodě a harmonii s lidmi a přírodou.

Zaměření MŠ: sjednocujícím prvkem jsou činnosti estetické.

Název školního vzdělávacího programu: "S písničkou objevujeme svět"

*******************************************************************************************************************

Diskusní téma:

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.

Logopedie

Logopedie bude probíhat vždy v pátek od 6:30 hodin. Prosíme rodiče přihlášených dětí, aby si vždy donesli sešit A4 a do něj vložili 100,- Kč.

KURZY V MŠ

V naší MŠ připravujeme tyto kurzy:

. Angličtina pro děti (ZUZU Tišnov)