Informace o zápisu

Zápis k předškolnímu vzdělávání  do Mateřské školy Černá Hora na školní rok  2022/2023 se uskuteční  dne 4. 5.  2022.

  Zvláštní zápis pro děti z Ukrajiny k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2022/2023 se bude konat ve čtvrtek 16.6.2022 od 13.00 – 16.00 hod v budově mateřské školy.

Způsob podání žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání :

Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné žádost o přijetí

předškolnímu vzdělávání učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě. Přihlášku je možné doručit následujícími způsoby:

  1. Osobně ve středu  4. května 2022 od 13 - 16 hodin, je možná prohlídka MŠ s dítětem
  2. Do datové schránky (MŠ Černá Hora – ID h5qsvs9) ve dnech 4. 5 .- 6. 5.2022
  3. E-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý e-mail)       

ve dnech 4. 5. - 6. 5.2022.  E-mail MŠ: mscernahora@seznam.cz

  1. Poštou   4. 5. 2022 (rozhodující je datum podání na poštu)

Prosíme rodiče o čitelné vyplnění kontaktních údajů – e-mailové adresy a telefonního kontaktu.

Informace k přílohám žádosti:

  1. Kopie rodného listu dítěte
  2. Občanský průkaz rodiče ( k nahlédnutí při osobním kontaktu)
  3. Doložení řádného očkování dítěte

       Zákonný zástupce tuto povinnost dokládá potvrzením praktického dětského lékaře na přihlášce

Kromě doložení dokladu o očkování nemusí zákonný zástupce pro účely správního řízení o přijetí do mateřské školy dokládat žádné jiné vyjádření nebo potvrzení lékaře.

V Černé Hoře dne 11. 3. 2022

                                                                                 Naděžda Blažková, ředitelka MŠ

->   Kritéria pro přijímání dětí 2022
->   Podání žádosti 2022

->    ŽÁDOST O PŘIJETÍ MŠ 2022

 -> Zadost_o_prijeti_ditete_MS_cesko-ukrajinsky
->  Oznámení zápisu uprchlíci