Logopedická péče

Zejména pro předškoláky, ale i mladší děti s logopedickými obtížemi je zajištěna pravidelná logopedická péče s odborným logopedem vždy v pondělí a ve středu v odpoledních hodinách.

V naší mateřské škole máme k dispozici logopedický koutek s velkým logopedickým zrcadlem, logopedické pomůcky a odborné publikace pro logopedickou práci s dětmi.

Děti navštěvující logopedii si nosí svůj osobní logopedický deník, kam pan logoped zadává úkoly pro domácí práci. 

 

Logopedická prevence

Od ledna 2018 působí v naší mateřské škole odborně proškolené pracovnice logopedické prevence. Logopedická prevence probíhá formou logopedických jazykových chvilek v rámci skupinové i individuální práce.

Pracovnice logopedické prevence se zaměřují zejména na podporu přirozeného rozvoje komunikačních schopností, rozvoj fonematického sluchu, dechová, fonační a artikulační cvičení. Nedílnou součástí jazykových chvilek je také rozvoj jemné motoriky, grafomotoriky, různé pohybové aktivity, sluchové hry, rytmizace slov a hry s rýmy.

Pracovnice logopedické prevence se také věnují dětem cizinců, a to zejména v oblasti rozvoje slovní zásoby a gramatické správnosti mluvního projevu v českém jazyce.

Logopedická prevence nenahrazuje práci klinických a pedagogických logopedů. Pracovnice logopedické prevence s logopedy spolupracují a jejich práci podporují v rámci mateřské školy.

V případě dalších informací se můžete obrátit na p. učitelku Annu Vrbkovou, třída Medvídků

avrbkova5@gmail.com

Jazyk a řeč v životě člověka.pdf (41,9 kB)