Logopedická depistáž

10.09.2018 13:16

Ve čtvrtek 13. 9. v dopoledních hodinách přijede do naší školky logopedka, která ve všech třídách provede logopedickou depistáž. Rodiče dětí, kterým bude logopedie doporučena, budou informování třídními učitelkami.

Zpět