VNITŘNÍ ŘÁD MŠ ČERNÁ HORA,

příspěvková organizace

MŠ je trojtřídní (smíšené třídy), provoz 6,30 – 16,00hod.

Tel.spojení: 516 437 172, Medvídci a Sluníčka 799 990 371,

Motýlci 799 990 288, Rybičky 606 087 083

 

Školní rok 2019/2020

REŽIM DNE:

Je přizpůsoben zájmům a potřebám dětí s maximálním využitím hravých a pohybových činností, s individuálním přístupem k dítěti.

Zachování biorytmů:

-   dopolední svačina             8.50 – 9,20 hod.

-   oběd od                              11.45 hod.

-   pobyt venku                       9.30 – 11.30hod.

-   odpolední odpočinek         12.30 – 14.15 (podle individuálních potřeb dítěte)

-   odpolední svačina             14.15 – 14.45 hod.

 

Nepřítomnost dítěte se omlouvá nejpozději do 8 hodin příslušného dne (osobně, telefonicky nebo do sešitu v šatně), jinak se hradí stravné.

Lékařské potvrzení je nutné při příchodu nových dětí do kolektivu – nástup do MŠ (v žádosti o přijetí k předškol. vzdělávání), dále po infekční nemoci. Při nástupu dětí po prázdninách podepíší rodiče jen prohlášení , že se jejich dítě v poslední době nesetkalo s infekční nemocí, a že mu není nařízena karanténa.

Předávání dítěte – ráno učitelce, odpoledne rodičům (pokud tito určí svého zástupce, musí ho písemně zmocnit). Příchod dětí do MŠ nejpozději do 8.30 hodin.

Do MŠ dítě potřebuje (vše podepsané):

Přezůvky (ne pantofle), zástěrku nebo hrací kalhotky (lépe bez šlí, s kapsičkou), pokud nechodí po obědě, tak pyžamo, st.děti kartáček na zuby s kelímkem a zubní pastou, teplákovou soupravu nebo jiné starší oblečení na zahradu a hřiště (do šatny na převlečení – do kabely nebo batůžku), botasky nebo jiné pevné boty (na písek, hřiště).

Do kapsičky v MŠ i při pobytu venkuráno čistý kapesník (popř.papírové) !

ŠKOLNÉ  Na školní rok 2018/2019 je stanovena částka 400,- Kč /měsíc /dítě). Školné neplatí předškolní děti. Děti s odkladem školní docházky školné neplatí.

STRAVNÉ

V září seplatí záloha700,- Kč +400,- Kč školné (předškoláci neplatí školné) do 10.9.2018.

Měsíční platby jsou vždy vyvěšeny na vývěsce u vchodu do MŠ a na webových stránkách MŠ.

Nezapomenout přijít uhradit i při momentální nepřítomnosti dítěte !

Cena stravného: celodenní strava 32,-Kč, s odloženou škol.docházkou34,-Kč

bez odpolední svačiny 26,- Kč

Pokud jdou děti po obědě, je třeba si předem nebo do 8 hodin příslušného dne odpolední svačinu odhlásit (nedává se domů).

 

Řed. Naděžda Blažková