VNITŘNÍ ŘÁD MŠ ČERNÁ HORA, přísp.organizace

MŠ je čtyřtřídní (smíšené třídy), provoz 6,30 – 16,00hod.

Tel.spojení: 516 437 172

Školní rok 2017/2018

REŽIM DNE:

Je přizpůsoben zájmům a potřebám dětí s maximálním využitím hravých a pohybových činností, s individuálním přístupem k dítěti.

Zachování biorytmů:

-   dopolední svačina             8,45 – 9,00 hod.

-   oběd                                  od 11,30 hod.

-   pobyt venku                       9,30 – 11,30hod.

-   odpolední odpočinek         12,30 – 14,15 (podle individuálních potřeb dítěte)

-   odpolední svačina              14,30 hod.

 

Nepřítomnost dítěte se omlouvá nejpozději do 8 hodin příslušného dne (osobně, telefonicky nebo do sešitu v šatně), jinak se hradí stravné.

Lékařské potvrzení je nutné při příchodu nových dětí do kolektivu – nástup do MŠ (v žádosti o přijetí k předškol. vzdělávání), dále po infekční nemoci. Při nástupu dětí po prázdninách podepíší rodiče jen prohlášení , že se jejich dítě v poslední době nesetkalo s infekční nemocí, a že mu není nařízena karanténa.

Předávání dítěte – ráno učitelce, odpoledne rodičům (pokud tito určí svého zástupce, musí ho písemně zmocnit).

Do MŠ dítě potřebuje (vše podepsané):

Přezůvky (ne pantofle), zástěrku nebo hrací kalhotky (lépe bez šlí, s kapsičkou), pokud nechodí po obědě, tak pyžamo, st.děti kartáček na zuby s kelímkem a zubní pastou, teplákovou soupravu nebo jiné starší oblečení na zahradu a hřiště (do šatny na převlečení – do kabely nebo batůžku), botasky nebo jiné pevné boty (na písek, hřiště).

Do kapsičky v MŠ i při pobytu venku ráno čistý kapesník (popř.papírové) !

ŠKOLNÉ se hradí zpětně (následující měsíc v hotovosti při placení stravného. Na školní rok 2016/2017 je stanovena částka 400,- Kč /měsíc /dítě). Školné neplatí předškolní děti. Děti s odkladem školní docházky platí školné v plné výši.

STRAVNÉ

V září se při nástupu dítěte do MŠ platí záloha a to do 10.dne v tomto měsíci, následně se platí převodem na bankovní účet:

č. 1361491399/0800 nejpozději do 20.dne v měsíci – přesný termín s variabilním symbolem a jménem dítěte je s přesnou částkou vždy vyvěšen na vývěsce u vchodu do MŠ.

Nezapomenout přijít uhradit i při momentální nepřítomnosti dítěte !

Cena stravného: celodenní strava 29,-Kč, s odloženou škol.docházkou 31,-Kč

                                  bez odpolední svačiny 23,- Kč

Pokud jdou děti po obědě, je třeba si předem nebo do 8 hodin příslušného dne odpolední svačinu odhlásit (nedává se domů).

 

                                                                                     Řed. Naděžda Blažková

ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ ČERNÁ HORA 2017/2018

Školní řád MŠ Černá Hora.docx (51717)