Zájmové kroužky

  • Angličtina

Kroužek probíhá každý čtvrtek odpoledne a uskutečňuje se formou písniček, říkanek a je plný tanečků a legrace.

 

  • Taneční a pohybový 
Probíhá každé úterý. Děti se učí různé tanečky, hrají pohybové hry a společně se radují a dovádí.