Zájmové kroužky

Angličtina

Kroužek Angličtiny je vedený externí lektorkou Hanou Dvořákovou. Zúčastnit se mohou i rodiče. Kroužek probíhá každý čtvrtek odpoledne a uskutečňuje se formou písniček, říkanek a je plný tanečků a legrace.