Zájmové kroužky

Angličtina

Kroužek Angličtiny s lektorkou Hanou Dvořákovou. Zúčastnit se mohou i rodiče. Kroužek probíhá během dopoledne a uskutečňuje se formou písniček, říkanek a legrace.