Zápis do MŠ 

 
Rodičům přihlášených dětí bylo zasláno registrační číslo na e-mailovou adresu nebo SMS zprávou. 2. června 2020 budou zveřejněna čísla přijatých dětí na webových stránkách školy a písemné vyjádření na dveřích MŠ.
Naděžda Blažková, ředitelka MŠ

 

          ->  Kritéria pro přijímání dětí