Akce školy

Naše mateřská škola pořádá během roku různé akce, divadla a vystoupení. Některá probíhají v budově MŠ, jiná v Černé Hoře, nebo i mimo ni. Rodiče vždy včas informujeme prostřednictvím webových stránek a plakátem na nástěnce v šatně.