Naše třídy

Mateřskou školu tvoří čtyři heterogenní třídy. Celkem 94 dětí ve věku 2-7 let. Materiální vybavení tříd hračkami, pomůckami pro hry, pohybové vyžití i tvůrčí činnost je dostatečné, přesto se snažíme stále o doplňování a zpestření nabídky. Děti mají při hře možnost si vybírat a uspořádat prostor podle svých potřeb. Pro lepší přístup k hračkám a pomůckám jsou všechny třídy vybaveny kontejnery na kolečkách. Každé oddělení je členěno na třídu a hernu, kde rozkládáme lehátka k odpolednímu odpočinku dětí. Pro tvůrčí činnosti dětí je stále k dispozici dostatek různorodého výtvarného materiálu. Rozvoj tělesné obratnosti umožňují závěsné houpačky, ribstole, půlkruhový žebřík, malá skluzavka, trampolíny, švédské lavičky a švédské bedny, které děti využívají i pro obohacení svých her. Kromě jiného mohou využít i žíněnky, množství podložek a polštářků, velké barevné PU kostky a Polikarpovou stavebnici. Zaměření na hudební aktivity umožňuje i dostatečné vybavení v tomto směru - ve všech třídách učitelky využívají klavír, nebo klávesy, kytaru a flétny. Součástí tříd je i dětský Orffův instrumentář - zpěv provází děti každým dnem. Využíváme i audiovizuální techniku - CD a MC přehrávače.