Školní kuchyně

Naše Mateřská škola má vlastní školní kuchyni. O kvalitní stravování se stará vedoucí školní jídelny Jana Truhlářová spolu s paní kuchařkou Marií Vachovou. Dětem je poskytována plnohodnotná a vyvážená strava, je zachována vhodná skladba jídelníčku, dodržovány technologické postupy přípravy pokrmů a nápojů. V průběhu celého dne je zajištěn dostatečný pitný režim (v každé třídě jsou 5l nerezové várnice s lehce ovladatelným kohoutkem, kde si mohou děti kdykoliv "načepovat" pití). Další nápoje jsou součástí jednotlivých pokrmů. Děti nejsou do jídla nuceny, ale naší snahou je, aby alespoň ochutnaly a učily se tak zdravému a pestrému stravování. Velikost porce si mohou určit, i při stolování jsou vedeny k samostatnosti a sebeobsluze. Je zachován biorytmus - intervaly mezi jednotlivými jídly.

Ceník stravování:

  • celodenní strava (dopolední svačina + oběd + odpolední svačina) - 32,- Kč
  • s odloženou školní docházkou - 34,- Kč
  • bez odpolední svačiny - 26,- Kč

Stravování se platí vždy do 20 dne následujícího měsíce převodem na účet. Přesná částka pro úhradu platby bude vždy vyvěšena na nástěnce v šatnách.

Jídelní lístek 25.-29.10.2021.docx (168214)