Informace o zápisu do MŠ

Zápis do Mateřské školy Černá Hora na školní rok 2023/2024 se uskuteční 10. května 2023 od 13 do 16 hodin. Přineste s sebou prosím rodný list dítěte a občanský průkaz. V den zápisu si můžete s dětmi prohlédnout MŠ, pořádáme den otevřených dveří. Upozorňujeme rodiče dětí, které dosud nenavštěvují MŠ a dosáhnou věku 5 let do 31.8.2023, že mají předškolní docházku povinnou.