Zaměstnanci

Naděžda Blažková           ředitelka školy

Jana Truhlářová              učitelka, vedoucí školního stravování

Věra Novotná                   učitelka

Lucie Novotná                  učitelka

Anna Vrbková                   učitelka a logopedická preventistka

Lucie Svánovská               učitelka a logopedická preventistka

Zuzana Nečasová            učitelka

Klára Udržalová               učitelka

Marie Vachová                 vedoucí kuchařka

Marie Vachová                 kuchařka

Jana Slezáková                provozní zaměstnankyně

Romana Pietropaolo        provozní zaměstnankyně

Marcela Matalová            školní asistent