Zaměstnanci

Naděžda Blažková        ředitelka školy

Jana Truhlářová           učitelka, vedoucí školního stravování

Věra Novotná               učitelka

Iva Stejskalová          učitelka

Anna Vrbková               učitelka

Lucie Zemánková        učitelka

Barbora Brožková        učitelka

Michaela Vojtová         učitelka

Petra Sedláčková         asistentka pedagoga

Marie Vachová            vedoucí kuchařka

Marie Vachová            kuchařka

Jana Slezáková           provozní zaměstnankyně

Romana Pietropaolo   provozní zaměstnankyně