Zaměstnanci

Naděžda Blažková           ředitelka školy

Anna Vrbková                  učitelka a logopedická preventistka

Věra Novotná                  učitelka

Lucie Novotná                 učitelka, vedoucí školního stravování                 

Lucie Svánovská                učitelka a logopedická preventistka

Iva Stejskalová                učitelka a logopedická preventistka       

Zuzana Nečasová             učitelka

Klára Udržalová               učitelka

Marie Vachová                 vedoucí kuchařka

Marie Vachová                     kuchařka

Jana Slezáková                provozní zaměstnankyně

Romana Pietropaolo        provozní zaměstnankyně

Klára Kopřivová               školní asistent