Zaměstnanci

Naděžda Blažková         ředitelka školy

Jana Truhlářová            učitelka, vedoucí školního stravování

Věra Novotná                   učitelka

Lucie Novotná                  učitelka

Anna Vrbková                   učitelka a logopedická preventistka

Lucie Svánovská               učitelka a logopedická preventistka

Kateřina Konopáčová    učitelka

Michaela Vojtová             učitelka

Petra Sedláčková             školní asistent

Marie Vachová                 vedoucí kuchařka

Marie Vachová                 kuchařka

Jana Slezáková                provozní zaměstnankyně

Romana Pietropaolo     provozní zaměstnankyně