Zaměstnanci

Naděžda Blažková           ředitelka školy

Anna Vrbková                  učitelka a logopedická preventistka

Věra Novotná                   učitelka

Lucie Novotná                  učitelka, vedoucí školního stravování                 

Lucie Svánovská              učitelka a logopedická preventistka

Iva Stejskalová                   učitelka a logopedická preventistka       

Zuzana Nečasová           učitelka

Klára Udržalová                učitelka

Marie Vachová                  vedoucí kuchařka

Marie Vachová                      kuchařka

Jana Slezáková                provozní zaměstnankyně

Romana Pietropaolo        provozní zaměstnankyně

Marcela Matalová             asistent pedagoga