Zaměstnanci

Naděžda Blažková         ředitelka školy

Jana Truhlářová            učitelka, vedoucí školního stravování

Věra Novotná                   učitelka

Lucie Novotná               učitelka

Anna Vrbková                  učitelka

Lucie Svánovská              učitelka

Kateřina Konopáčová    učitelka

Michaela Vojtová            učitelka

Petra Sedláčková            školní asistent

Marie Vachová                vedoucí kuchařka

Marie Vachová                kuchařka

Jana Slezáková               provozní zaměstnankyně

Romana Pietropaolo    provozní zaměstnankyně