Edukativně stimulační skupinky

21.03.2024 13:12

9. lekce skupinek se uskuteční v ZŠ Černá Hora. Pondělní lekce se uskuteční v tradiční časy první i druhé lekce odděleně a s středecní skupinky budou obě dohromady od 15:30 do 16:30.